Build Depreciation Workfile (Vindue ID-53052)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Build Depreciation Workfile

Beskrivelse: Build Depreciation Expense File

Hjælp: The Deprecaiton Build Workfile window allow you to build current depreciation expense for various posting types including actual budget and tax as defined by the userTAB: Build Workfile

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Build Depreciation Workfile - Build Workfile - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Start Asset Start Asset null null A_Start_Asset_ID
numeric(10)
Table
End Aset ID End Aset ID null null A_End_Asset_ID
numeric(10)
Table
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.