Build Depreciation Forecast (Vindue ID-53054)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Build Depreciation Forecast

Beskrivelse: null

Hjælp: nullTAB: Depreciation Forecast

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Build Depreciation Forecast - Depreciation Forecast - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Start Asset Start Asset null null A_Start_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
End Aset ID End Aset ID null null A_End_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document Date Bilagsdato Dato på bilaget Her angives den dato, hvor bilaget blev oprettet. Det kan evt. falde sammen med bogføringsdatoen. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Build Depreciation Forecast File Build Depreciation Forecast File null null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.