Accounting Schema (Vindue ID-125)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Accounting Schema

Beskrivelse: Maintain Accounting Schema - For changes to become effective you must re-login

Hjælp: The Accounting Schema Window defines an accounting method and the elements that will comprise an account structure. Create and activate elements for detailed accounting for Business Partners, Products, Locations, etc. Review and change the GL and Default accounts. The actual accounts used in transactions depend on the executing organization; Most of the information is derived from the context.TAB: Regnskab opstilling

Beskrivelse: Definér strukturen for din regnskabsopstilling


Hjælp Her defineres den styring, der skal bruges ved bogføring. Til hver organisation skal du vælge en regnskabsopstilling.


Fil:Accounting Schema - Regnskab opstilling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP Regnskabsprincipper Engelsk forkortelse for de internationalt anerkendte regnskabsprincipper, som styrer regnskabsopstillingen. GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Reservation is created when posting Requisitions. This is used for budgetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Levering Angiver, om der skal bogføres efter levering eller kontant Krydsfeltet angiver, om der skal bogføres Levering eller Kontant. Levering indebærer, at indtægter registreres, når produktet eller tjenesten er leveret. Kontant indebærer, at indtægter registreres, når betalingen modtages. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kalkulationsmetode Angiver, hvordan omkostninger skal kalkuleres Her angives, hvordan omkostninger skal kalkuleres (standard eller gennemsnit) CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjust COGS Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Automatisk periodestyring Ved aktivering åbnes og lukkes perioder automatisk Ved aktivering åbnes og lukkes perioder automatisk baseret på den aktuelle dato. Hvis du vælger den manuelle løsning, skal du selv åbne og lukke perioderne. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Dage bagud Antal dage, du kan bogføre bagud (udgangspunkt i systemdatoen) Hvis du har aktiveret den automatiske periodestyring, beregnes den aktuelle periode ud fra systemdatoen, og du kan altid bogføre på alle dage i den aktuelle periode. Med funktionen Dage bagud kan du bogføre i en tidligere periode. Hvis dagen i dag er 15. maj og Dage bagud er sat til 30, kan du således bogføre tilbage til 15. april. Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Dage frem Antal dage, du kan bogføre fremad (udgangspunkt i systemdatoen) Hvis du har aktiveret den automatiske periodestyring, beregnes den aktuelle periode ud fra systemdatoen, og du kan altid bogføre på alle dage i den aktuelle periode. Med funktionen Dage frem kan du bogføre til kommende perioder. Hvis dagen i dag er 15. april og Dage frem er sat til 30, kan du således bogføre frem til 15. maj. Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Elementseparering Elementseparering Her defineres separeringen mellem elementer i strukturen Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Brug kontoalias Mulighed for at vælge (del-) kontokombinationer vha. et alias Her angives, at kontokombinationen kan vælges vha. et brugerdefineret alias eller genvejstast. HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Bogfør varerabat Dan posteringer til varerabatter Hvis fakturaen er baseret på en vare med en listepris, bogføres det listeprisbaserede beløb og rabatten i stedet for nettobeløbet. F.eks.: Antal 10 - Listepris: 20 - Faktisk pris: 17 I tilfælde med en salgsfaktura, bogføres 200 som produktindtægt og 30 som ydet rabat - i stedet for 170 som produktindtægt. Det samme gælder leverandørfakturaer. IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Explicit Cost Adjustment Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Only Organization Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Create GL/Default Copy matching account element values from existing Accounting Schema Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Konto skemaelement

Beskrivelse: Definér elementerne i din kontonøgle


Hjælp Her defineres de elementer, der udgør kontonøglen. Der defineres et navn, som vises i bilagene. Rækkefølgen af elementerne, og om de er balanceret og obligatoriske, angives ligeledes.


Fil:Accounting Schema - Konto skemaelement - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Acct.Schema Element Regnsk.opst.element null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Type Elementtype (konto eller brugerdefineret) Her angives, om elementet er et kontoelement eller er brugerdefineret. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Element Regnskabselement Her angives en entydig kontotype. Samlet omtales de som en kontoplan. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Balanceret null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatorisk Der kræves dataindtastning i kolonnen Her angives, om feltet er nødvendigt, for at posten kan gemmes i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butikker, indkøbscentre. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Kontoelement Kontoelement Det kan være basiskonti eller brugerdefinerede værdier. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Finans regnskab

Beskrivelse: Konti i regnskabet


Hjælp Her defineres fejl- og balanceringshåndtering samt de nødvendige konti til postering i regnskabet.


Fil:Accounting Schema - Finans regnskab - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Brug interimsafstemning null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Interimskonto til afstemning null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Brug valutaafstemning null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Konto til valutaafstemning Konto, der bruges, når valutaen ikke balancerer Her angives den konto, der bruges, når en valuta ikke balancerer (normalt pga. afrunding). CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Firmaintern til-konto Intern konto til gæld/udbetalinger Her angives den konto, som indeholder gæld til andre organisationer. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Firmaintern fra-konto Intern konto til tilgodehavender/indbetalinger Her angives den konto, som indeholder tilgodehavende hos andre organisationer. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset Modr. købsprisafvig. Konto til modregning af købsprisafvigelse Konto til modregning af købsprisafvigelser. Modstykket er Købsprisafvigelse (produkt). PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Commitment Offset Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Standard værdier

Beskrivelse: Standardkonti


Hjælp Her vises standardkonti i en kontoplan. Værdierne vises, når et bilag åbnes. Brugeren kan ignorere disse værdier inde i bilaget.


Fil:Accounting Schema - Standard værdier - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Indbetalinger (kunder) Konto til kundeindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. kundeindbetalinger. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Forudbetaling (kunde) Konto til kunders forudbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudbetalinger fra kunder. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Udgift til kontantrabat Konto til udgifter til kontantrabat Angiver den konto, der skal bruges ifm. udgifter til kontantrabatter. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Afskrivning Konto til afskrivning Her angives den konto, som afskrivningsbeløb skal bogføres på. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Afventende indtægter Konto til afventende indtægter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere fakturaer til produkter eller tjenester, der endnu ikke er leveret. Bruges ved indtægtsregistrering. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Leverandørgæld Konto til leverandørgæld Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. leverandørgæld. V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Leverandørgæld (tjenester) Konto til leverandørgæld (tjenester) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere gæld ifm. tjenester. Den bruges, hvis du ønsker at skelne mellem gæld ifm. produkter og gæld ifm. tjenester. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Forudindbetalinger (leverand.) Konto til leverandørers forudindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudindbetalinger fra en leverandør. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Indtægt fra kontantrabat Konto til indtægter fra kontantrabat Angiver den konto, der skal bruges ifm. indtægter fra kontantrabatter. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Ikke-fakturerede modtagelser Konto til ikke-fakturerede materialemodtagelser Her angives den konto, der bruges til at registrere modtagelser af materialer, der endnu ikke er faktureret. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Produktaktiv Konto til produktaktiv (lager) Her angives den konto, der skal bruges til at værdiansætte et produkt i lageret. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Produktomkostning Konto til produktomkostninger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere udgifter ifm. dette produkt. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Produktindtægt Konto til produktindtægter (salgskonto) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere salgsindtægter fra dette produkt. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Vareforbrug til produkt Konto til vareforbrug Her angives den konto, der skal bruges til at registrere omkostninger ifm. dette produkt. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Købsprisafvigelse Forskel på stand.omkost. og købsprisafvig. Købsprisafvigelsen bruges ved standardkostberegning. Den afspejler forskellen på standardomkostningerne og rekvisitionsprisen. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisafvigelse Difference mellem omkostninger og fakturapris. Fakturaprisafvigelsen afspejler forskellen mellem løbende omkostninger og fakturaprisen. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Opnået varerabat Konto til opnået varerabat Her angives kontoen til opnåede varerabatter i leverandørfakturaer. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Ydet varerabat Konto til ydet varerabat Her angives kontoen til ydede varerabatter i salgsfakturaer. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Difference i lager Konto til lagerdifferencer Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forskelle, der blev fundet i lageroptællingerne. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Projektaktiv Konto til projektaktiver Den konto, der bruges som den endelige aktivkonto i anlægsprojekter. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Igangværende arbejde Konto til igangværende arbejde Dette er kontoen, der bruges i anlægsprojekter, indtil projektet afsluttes. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Bankaktiv Konto til bankaktiv Her angives den konto, der skal bruges til at bogføre ændringer i saldoen på denne bankkonto. B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Midlertidige beløb Konto til midlertidige beløb Her angives den konto, der skal bruges til midlertidige beløb. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Ikke-fordelte kontantbeløb Clearingkonto til ikke-fordelte kontantbeløb Kvitteringer, der ikke er fordelt til fakturaer B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Betalingsvalg Clearingkonto til udbetalingsvalg null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Udgifter til bankrenter Konto til renteudgifter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteudgifter til banken. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Indtægter fra bankrenter Konto til renteindtægter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere renteindtægter fra banken. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due Skyldig skat Konto til skyldig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skyldig skat. T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Fradrag Konto til gendrivelig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skat, der kan genvindes. T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Udgifter til skat Konto til uigendrivelig skat Her angives den konto, der skal bruges til at registrere skat, der er betalt, og som ikke kan genvindes. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Udgifter til gebyrer Konto til udgifter til gebyrer Her angives den konto, der skal bruges til at registrere gebyrer, der betales til leverandører. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Konto til ikke-real. gevinst Konto til ikke-realiseret kursgevinst Her angives den konto, der skal bruges ved registrering af ikke-realiserede kursgevinster. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Konto til ikke-real. fane Konto til ikke-realiseret kurstab Her angives den konto, der skal bruges ved registrering af ikke-realiserede kurstab. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Real. fortjenestekonto Realiseret fortjenestekonto Her angives den konto, der skal bruges ved registrering af realiserede kursgevinster. RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Real. tabkonto Realiseret tabkonto Her angives den konto, der skal bruges ved registrering af ikke-realiserede kurstab. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Kassebogsaktiv Konto til kassebogsaktiv Her angives den konto, der skal bruges ifm. registrering af betalinger til og udbetalinger fra denne kassebog. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Kassebogsdifference Konto til kassebogsdifferencer Her angives den konto, der skal bruges ifm. registrering af differencer, der har indflydelse på denne kassebog. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Kontantoverførsel Clearingkonto til kontantoverførsler Konto til fakturaer, der er betalt kontant CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Kassebogsudgift Konto til kassebogsudgifter Her angives den konto, der skal bruges ifm. generelle, generiske udgifter. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Kassebogskvittering Konto til kassebogskvitteringer Her angives den konto, der skal bruges ifm. generelle, generiske kassebogskvitteringer. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Kopiér konti Kopiér og overskriv alle konti med systemets standardværdier (PAS PÅ!!) null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.