Разрешения

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсене

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

РазрешениеПрава
Основни права (basic)
 • Автоматично влизане с външна потребителска сметка (autocreateaccount)
 • Автоматично отбелязване на редакции като патрулирани (autopatrol)
 • Изпълнение на действия, предизвикващи CAPTCHA, без да се налага минаването през CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Изчистване на складираното съдържание на страницата (purge)
 • Малките промени по дискусионните страници не предизвикват известието за ново съобщение (nominornewtalk)
 • Показване на отбелязаните като патрулирани последни промени (patrolmarks)
 • Пренебрегване на блокирания по IP, автоматични блокирания и блокирани IP-диапазони (ipblock-exempt)
 • Редактиране на полузащитени страници (autoconfirmed)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
 • Четене на страници (read)
Голям обем на редактиране (highvolume)
 • Използване на крайните предели в API заявките (apihighlimits)
 • Отбелязване на върнатите редакции като редакции на ботове (markbotedits)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Третиране като автоматизиран процес (bot)
Редактиране на съществуващи страници (editpage)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на защитени страници (editprotected)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
Редактиране на собствения CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на собствените потребителски CSS файлове (editmyusercss)
 • Редактиране на собствените потребителски JSON файлове (editmyuserjson)
 • Редактиране на собствените потребителски JavaScript файлове (editmyuserjs)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на вашите потребителски предпочитания и JSON-конфигурацията (editmyoptions)
 • Редактиране на собствените настройки (editmyoptions)
 • Редактиране на собствените потребителски JSON файлове (editmyuserjson)
Редактиране на именното пространство „МедияУики“ и глобалния/потребителския JSON (editinterface)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на глобалните и потребителските CSS/JS (editsiteconfig)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на CSS за цялото уики (editsitecss)
 • Редактиране на CSS файловете на други потребители (editusercss)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на JavaScript за цялото уики (editsitejs)
 • Редактиране на JavaScript файловете на други потребители (edituserjs)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници (edit)
Създаване, редактиране и преместване на страници (createeditmovepage)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преместване на категорийни страници (move-categorypages)
 • Преместване на основни потребителски страници (move-rootuserpages)
 • Преместване на страници (move)
 • Преместване на страници и техните подстраници (move-subpages)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Създаване на дискусионни страници (createtalk)
 • Създаване на страници (които не са беседи) (createpage)
Качване на нови файлове (uploadfile)
 • Качване на файлове (upload)
 • Препокриване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
Качване, замяна и преместване на файлове (uploadeditmovefile)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Качване на файл от URL адрес (upload_by_url)
 • Качване на файлове (upload)
 • Преместване на файлове (movefile)
 • Препокриване на едноименните файлове от общото мултимедийно хранилище с локални (reupload-shared)
 • Препокриване на съществуващ файл (reupload)
 • Препокриване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
Патрулиране промени на страници (patrol)
 • Отбелязване на редакциите като патрулирани (patrol)
Връщане на промени по страници (rollback)
 • Бърза отмяна на промените, направени от последния потребител, редактирал дадена страница (rollback)
Блокиране и отблокиране на потребители (blockusers)
 • Блокиране на потребители да изпращат писма по е-поща (blockemail)
 • Спиране на достъпа до редактиране (block)
Преглед на изтритите файлове и страници (viewdeleted)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
Преглед на ограничените записки в дневника (viewrestrictedlogs)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
Изтриване на страници, редакции и записи в дневника (delete)
 • Възстановяване на страници (undelete)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Изтриване и възстановяване на отделни версии на страниците (deleterevision)
 • Изтриване и възстановяване на отделни записи в дневника (deletelogentry)
 • Изтриване на страници (delete)
 • Изтриване на страници с големи редакционни истории (bigdelete)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
Скриване на потребители и прикриване на редакции (oversight)
 • Преглед, скриване и възстановяване на отделни версии на страници от който и да е потребител (suppressrevision)
Защита и премахване на защита на страници (protect)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Променяне на нивото на защита и редактиране на каскадно-защитените страници (protect)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
Преглед на списъка ви за наблюдение (viewmywatchlist)
 • Преглеждане на собствения списък за наблюдение (viewmywatchlist)
Редактиране на списъка ви за наблюдение (editmywatchlist)
 • Редактиране на собствения списък за наблюдение. Забележете, че някои действия все пак ще добавят страници, дори и без текущото право. (editmywatchlist)
Изпращане на имейл до други потребители (sendemail)
 • Изпращане на е-писма до другите потребители (sendemail)
Създаване на сметки (createaccount)
 • Създаване на нови потребителски сметки (createaccount)
Достъп до лична информация (privateinfo)
 • Преглеждане на собствените лични данни (например: адрес на електронната поща, истинско име) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Сливане на редакционни истории на страници (mergehistory)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.