Настройване и употреба на проекти (Доклад ID-101)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенеДоклад: Настройване и употреба на проекти

Workflow: Конфигуриране на проекта и справките


помощ: Проекта позволява да показва статуса и прогреса на възможностите за продажби, услуги и инвестиции. Проекта е процес, който се занимава и може да се намеси в много стъпки или фрази и изисква ресурси от повече от една област.


Файл:Настройване и употреба на проекти - Доклад (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.