ใบสั่งซื้อยังไม่ได้เข้าโครงการ (รายงาน ID-229)

จาก iDempiere thรายงาน: ใบสั่งซื้อยังไม่ได้เข้าโครงการ

ลักษณะ: แสดงรายการของใบสั่งงาน หรือโครงการสินทรัพย์ ที่ได้ออกใบสั่งซื้อไปแล้ว, แต่ยังไม่ได้ส่งเข้าโครงการ


ช่วย: null


ไฟล์:ใบสั่งซื้อยังไม่ได้เข้าโครงการ - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา