เปิดใบสั่งสินค้าซ้ำ (กระบวนการ ID-255)

จาก iDempiere thกระบวนการ: เปิดใบสั่งสินค้าซ้ำ

ลักษณะ: เปิดใบสั่งสินค้าซึ่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้วใหม่อีกครั้ง


ช่วย: null


ไฟล์:เปิดใบสั่งสินค้าซ้ำ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา