หน่วยงานบริษัทคู่ค้าธุรกิจ (กระบวนการ ID-246)

จาก iDempiere thกระบวนการ: หน่วยงานบริษัทคู่ค้าธุรกิจ

ลักษณะ: ตั้งค่าและตรวจสอบ ความเป็นเจ้าของหน่วยงานของบริษัทคู่ค้าธุรกิจ


ช่วย: การประมวลผลนี้ อนุญาตให้คุณเปลียนแปลงหรือตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของบริษัทคู่ค้าธุรกิจและข้อมูลที่ขึ้นกับบริษัทคู่ค้าธุรกิจนั้น (ที่ตั้ง, ติดต่อ/ผู้ใช้, บัญชีธนาคาร, การกันเงิน)
เลือกกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจหรือบริษัทคู่ค้าธุรกิจจำเพาะรายหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง


ไฟล์:หน่วยงานบริษัทคู่ค้าธุรกิจ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา