รายละเอียดที่เก็บสินค้า (รายงาน ID-236)

จาก iDempiere thรายงาน: รายละเอียดที่เก็บสินค้า

ลักษณะ: รายงานรายละเอียดที่เก็บสินค้า


ช่วย: รายงานแสดงรายละเอียดที่เก็บสินค้ารวมทั้งข้อมูลตัวอย่างสินค้า (Lot, Serial No)


ไฟล์:รายละเอียดที่เก็บสินค้า - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา