กำไรโครงการ (งานสั่งทำ) (รายงาน ID-234)

จาก iDempiere thรายงาน: กำไรโครงการ (งานสั่งทำ)

ลักษณะ: รายการโครงการสั่งงาน (รายได้ตามแผน) vs. Project Issues (ต้นทุน)


ช่วย: รายงานกำไรโครงการ สำหรับงานสั่งทำ The Project Margin Report for Work Orders compares the Project lines (planned revenue) against the Project issues (actual effort and costs). The margin amount is calculated by subtracting the costs (issue) from the revenue (line). The costs are in the currency of the Accounting Schema - the lines are in the currency of the price list of the project.


ไฟล์:กำไรโครงการ (งานสั่งทำ) - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา