การยืนยันรายการค้าง (รายงาน ID-285)

จาก iDempiere thรายงาน: การยืนยันรายการค้าง

ลักษณะ: การยืนยันรายการส่งหรือรับสินค้าที่ยังค้างอยู่


ช่วย: รายงานนี้แสดงการยืนยันรายการค้าง


ไฟล์:การยืนยันรายการค้าง - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา