การจัดสรรอัตโนมัติ (กระบวนการ ID-302)

จาก iDempiere thกระบวนการ: การจัดสรรอัตโนมัติ

ลักษณะ: การจัดสรรใบแจ้งหนี้เพื่อการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ


ช่วย: ลองจัดสรรใบแจ้งหนี้เพื่อการจ่ายเงินสำหรับบริษัทคู่ค้าธุรกิจหรือกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจ คุณอาจต้องยกเลิกการจัดสรรเดิมที่มีอยู่แล้วก่อน การจัดสรรเป็นไปตาม (1) ข้อมูลการจ่ายเงินที่อ้างอิงกับใบแจ้งหนี้ (2) การเลือกจ่ายเงิน (3) ยอดคงเหลือของบริษัทคู่ค้าธุรกิจ (4) การจับคู่จำนวนเงินของใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงิน การจัดสรรจะเป็นไปตามจำนวนเงินที่แน่นอน


ไฟล์:การจัดสรรอัตโนมัติ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา