Relaţie Partener (fereastră ID-313)

De la iDempiere rofereastră: Relaţie Partener

descriere: Întreţine Relaţiile Partener

Ajutor: Vă permite să întreţineţi reguli de Relaţii cu Terţi: cine primeşte facturile pentru expediţii şi cine le plăteşteTAB: Relaţie

descriere: Relaţie Partner


Ajutor Relaţie Partner permite întreţinerea relaţiilor cu Terţii: cine primeşte facturile pentru transporturi sau cine plăteşte facturile. Dacă nu e defintă locaţia unui Partener, regula se aplică la toate locaţiile acelui Partener


Fișier:Relaţie Partener - Relaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Partner Relation Relaţia cu Partenerul Relaţia cu Partnerul de afaceri Relaţia cu Partnerul de afaceri permite să menţineţi reguli de relaţii cu terţi: cine primeşte facturi pentru expediţii sau cine plăteşte facturile. C_BP_Relation_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Partner Partener asociat cu Partener asociat cu Partener asociat cu, acţionează în numele Partenerului, de ex. 'Partenerul asociat cu', plăteşte facturile Partenerului -sau noi plătim facturile primite 'Partenerului asociat cu' C_BPartnerRelation_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Related Partner Location Locaţie Partener asociat cu Locaţia Partenerului de afaceri asociat cu null C_BPartnerRelation_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ship Address Adresă expediţie/recepţie Adresă expediţie/recepţie a partenerului Dacă se selectează Adresă expediţie/recepţie, această locaţie se utilizează pentru a trimite bunurile la un cumpărător sau pentru a primi bunurile de la un furnizor. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Adresă facturare Adresa de facturare a partenerului Dacă Adresă facturare e selectată, locaţia se foloseşte pentru a trimite facturi la un client sau pentru a primi facturi de la un furnizor. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Plătit de la adresa Partenerul plăteşte de la acea adresă şi se vor trimite somaţiile acolo Dacă se selectează Plătit de la Adresa, această locaţie este adresa de la care Partenerul plăteşte şi unde se vor trimite somaţiile IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Adresa remitere Adresa de plată a Partenerului Dacă se selectează Adresa la care se Remite, locaţia se foloseşte pentru a trimite plăţile furnizorului. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.