Wybór płatności (Okno ID-206)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Wybór płatności

Opis: Wybiera faktury do zapłaty

Pomocy: Pozwala wybrać i przetworzyć faktury, za jakie chcesz zapłacić. Możesz utworzyć wybór płatności i wybrać faktury ręcznie lub utworzyć sugestie na podstawie pewnych kryteriów. Możesz zmienić kwotę dozapłaty, usunąć faktury, których nie chcesz zapłacić. Jeżeli wybrałeś Wybór płatności, tworzysz płatności. Drukujesz lub wysyłasz płatności przez okno Drukuj płatność/export.TAB: Wybór płatości

Opis: Define Payment


Pomocy The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.


Plik:Wybór płatności - Wybór płatości - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Payment Selection Wybór płatności Wybór płatności Wskazanie konkretnej płatności C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Data zapłaty Data zapłaty Data zapłaty PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Całkowita suma Całkowita suma Całkowita suma TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Create From ... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Tworzenie płatności null null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Selection Line

Opis: Payment Selection Line


Pomocy The Payment Selection Line Tab defines the indvidual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.


Plik:Wybór płatności - Payment Selection Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Wybór płatności Wybór płatności Wskazanie konkretnej płatności C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Otwarta suma Otwarta suma null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Różnica Kwota różnicy null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Sprawdź wybór płatności Sprawdź wybór płatności null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Wygenerowane płatnosci

Opis: View Generated Payment after creating the Payments


Pomocy null


Plik:Wybór płatności - Wygenerowane płatnosci - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Wybór płatności Wybór płatności Wskazanie konkretnej płatności C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Paragon Transakcja sprzedaży (paragon) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Wydrukowane Wydrukowane Wydrukowane IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.