Szablon:Projekty (zamówienie) (Okno ID-286 V1.0.0)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Projekty (zamówienie)

Opis: Zarządza projektami zamówienia obcego i porządkiem pracy

Pomocy: Określa projekty śledzone na podstawie dokumentówTAB: Project (Order)

Opis: Maintain Sales Order Projects and Work Orders


Pomocy The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project.


Plik:Projekty (zamówienie) - Project (Order) - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(2000)
Text
Set Project Type Set Project Type Set Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Faza standardowa Faza standardowa typu projektu Faza projektu z informacją o standardowym przetworzeniu o standardowej pracy. C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Data kontraktu Data dokumentu Określa czy dokument stał się ważny. Zwykle zależy to od daty kontaktu. Używana jest ona do raportowania oraz przy parametrach raportu. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Data końcowa Data (lub planowana data) ukończenia Wskazuje kiedy projekt ma być ukończony lub był ukończony DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Wersja cennika Instancja cennika Każdy cennik może mieć wiele wersji. Najczęściej używana się dat obowiązywania danego cennika. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount Planowana wartość Planowana wartość dla projektu Planowana wartość dla projektu PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Planowana ilość Planowana ilość dla projektu Planowana ilość dla projektu lub pozycji projektu PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin Planowana marża Planowana marża dla projektu Planowana marża dla projektu PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań niezależna od planowanej. Można użyć planowanej kwoty do rzeczywistych obliczeń, które mogą być wyższe lub niższe od rzeczywistej kwoty zobowiązań. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość jest niezależna od planowanej kwoty. Używa się planowanej kwoty do realnych szacunków, które mogą różnić się od kwoty zobowiązanej. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana. null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Stan projektu Stan projektu Suma wszystkich faktur i płatności. ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Copy Details Copy Lines/Phases/Tasks from other Project null CopyFrom
character(1)
Button
Generate Order Generowanie zamówień Generowanie zamówień z projektów Wygenerowanie zamówień na podstawie projektu. GenerateTo
character(1)
Button
Close Project Close Project null null Processing
character(1)
Button
TAB: Pozycja

Opis: Define Project Lines


Pomocy The Project Lines Tab is used to define the lines (products and/or services) associated with this Project.


Plik:Projekty (zamówienie) - Pozycja - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Faza projektu Faza projektu null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Zadanie projektu Bieżące zadanie projektu w fazie Zadanie projektu w fazie projektu świadczy o bieżącej pracy. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Planowana cena Planowana cena dla projektu Planowana cena dla projektu PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Planowana ilość Planowana ilość dla projektu Planowana ilość dla projektu lub pozycji projektu PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Get Price Get Price for Project Line based on Project Price List null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Planowana wartość Planowana wartość dla projektu Planowana wartość dla projektu PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Wydrukowane Wydrukowane Wydrukowane IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Planowana marża Planowana marża dla projektu Planowana marża dla projektu PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań niezależna od planowanej. Można użyć planowanej kwoty do rzeczywistych obliczeń, które mogą być wyższe lub niższe od rzeczywistej kwoty zobowiązań. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość jest niezależna od planowanej kwoty. Używa się planowanej kwoty do realnych szacunków, które mogą różnić się od kwoty zobowiązanej. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana. null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Zamówienie własne Zamówienie własne null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Issues

Opis: Issues to the Project


Pomocy The lab lists the Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock.


Plik:Projekty (zamówienie) - Issues - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process Now Rozpocznij teraz null null Processing
character(1)
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Movement Date Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Cecha ustawienia demo Cecha produktu w ustawieniu demo Wartości cech produktu. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lokalizator Lokalizator magazynu Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Przesuwana ilość Ilość przesuniętego produktu Ilość przesuniętego produktu MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Shipment/Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Expense Line Pozycja wydatku Pozycja czasu i wydatku. null S_TimeExpenseLine_ID
numeric(10)
Search
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Zaksięgowane Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Księgowość

Opis: Define Project Accounting


Pomocy The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.


Plik:Projekty (zamówienie) - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Inwestycje finansowe Inwestycje finansowe Konto inwestycji finansowych. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.