Szablon:Grupy użytkowników (Okno ID-111 V1.0.0)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Grupy użytkowników

Opis: Zarządza odpowiedzialnościami użytkownika

Pomocy: Określa różne role, jakie ma użytkownik. Role kontroluje dostępem do okien, zadań i wydruków. Role administratora i Użytkownika są określone na samym początku. Można dodać inne role, aby kotrolować dostęp do szczególnej funkcjonalności lub danych. Można dodać użystkowników do roli. Zauważ, że dostęp do informacji jest ukryty i wymaga ponownego logowania lub zresetowania ukrycia.TAB: Role

Opis: Definicja ról


Pomocy Definiuje rolę i dodaje firmę i jednostki, do których rola ma dostęp. Można dać użytkownikom dostęp do danej roli, zmodyfikować dostęp do danej roli, okien, formatek, procesów i wydruków, jak i zadań. Jeżeli Poziom roli użytkownika jest ręczny, przypisane prawa dostępu akualniane są automatycznie.


Plik:Grupy użytkowników - Role - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level Poziom użytkownika System organizacji firmy Określa czy użytkownicy danej roli będą mieli dostęp do systemu poziomu danych, poziomu danych organizacji, poziomu danych firmy lub poziomu danych firmy i organizacji. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Ręczny This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Kwota do zatwierdzenia Krańcowa kwota zatwierdzenia roli Wskazuje krańcową kwotę roli, jaką ma do zatwierdzania dokumentów. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Zatwierdź własne dokumenty Użytkownicy mogą zatwierdzić własne dokumenty Jeśli użytkownik nie może zatwierdzić własnych dokumentów, musi zatwierdzić go inna osoba. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount UserDiscount null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Administrator Administrator Administrator Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Podstawowe menu null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit Overwrite Price Limit if the Price List enforces the Price Limit The Price List allows to enforce the Price Limit. If set, a user with this role can overwrite the price limit (i.e. enter any price). OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Preference Level Determines what preferences the user can set Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Utrzymuj dziennik zmian Utrzymuje dziennik zmian Utrzymywany jest dziennik wszystkich zmian. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Pokaż opcje księgowania Użytkownicy mogą zobaczyć informacje o księgowaniu Zabezpiecza dostęp do informacji o księgowaniu. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Access all Orgs Access all Organizations (no org access control) of the client When selected, the role has access to all organizations of the client automatically. This also increases performance where you have many organizations. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Podstawowe drzewo jednostek organizacyjnych null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Use User Org Access Use Org Access defined by user instead of Role Org Access You can define the access to Organization either by Role or by User. You would select this, if you have many organizations. IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Może tworzyć raporty Użytkownicy mogą tworzyć raporty Przestrzegaj możliwości zapisywania danych. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Może eksportować Użytkownicy mogą wysyłać dane Przestrzegaj możliwości wysyłania danych. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Blokuj osobiste Pozwala zablokować dostęp do pozycji osobistych. Użytkownicy mogą zabezpieczyć dostęp innym do zapisów osobistych. Gdy zapis jest zablokowany, zobaczyć zapisy mogą wyłącznie użytkownicy lub osoby, które mogą przeczytać zablokowane zapisy. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Dostęp osobisty Dostęp do wszystkich osobistych zapisów. Użytkownicy mają dostęp do zablokowanych zapisób jako osobiste. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Confirm Query Records Require Confirmation if more records will be returned by the query (If not defined 500) Enter the number of records the query will return without confirmation to avoid unnecessary system load. If 0, the system default of 500 is used. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Max Query Records If defined, you cannot query more records as defined - the query criteria needs to be changed to query less records Enter the number of records a user will be able to query to avoid unnecessary system load. If 0, no restrictions are imposed. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Allow Info Account null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Allow Info Asset null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Allow Info BPartner null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Allow Info InOut null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Allow Info Invoice null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Allow Info Order null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Allow Info Payment null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Allow Info Product null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Allow Info Resource null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Allow Info Schedule null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Dostęp do jedn. org.

Opis: Kontrola dostępu do poszczególnych jednostek organizacyjnych zdefinowanych w systemie


Pomocy Add the organizations the user has access to. Only add organizations of the client of this role.


Plik:Grupy użytkowników - Dostęp do jedn. org. - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Przypisanie użytkownika

Opis: Użytkownicy roli


Pomocy Wyświetla użytkowników przypisanych do danej roli.


Plik:Grupy użytkowników - Przypisanie użytkownika - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Uprawnienia do okien

Opis: Uprawnienia do okien


Pomocy Uprawnienia do okien pozwalają zdefiniować grupy, które mają dostęp do danego okna


Plik:Grupy użytkowników - Uprawnienia do okien - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Dostęp do procesów

Opis: Dostęp do procesów


Pomocy Uprawnienia do procesów pozwalają zdefiniować grupy, które mają dostęp do danego procesu


Plik:Grupy użytkowników - Dostęp do procesów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Dostęp do formularz

Opis: Dostęp do formularz


Pomocy The Form Access Tab defines the Forms and type of access that this Role is granted.


Plik:Grupy użytkowników - Dostęp do formularz - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Formatka specjalna Formatka specjalna Wskazuje poszczególną formatkę specjalnę w systemie. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Uprawnienia do workflow

Opis: Uprawnienia do workflow


Pomocy The Workflow Access Tab defines the Workflows and type of access that this Role is granted.


Plik:Grupy użytkowników - Uprawnienia do workflow - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Uprawnienia do zadań

Opis: Uprawnienia do zadań


Pomocy The Task Access Tab defines the Task and type of access that this Role is granted.


Plik:Grupy użytkowników - Uprawnienia do zadań - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task Zadanie Identyfikator zadania Pole Zadanie identyfikuje pojedyncze zadanie w systemie. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Document Action Access

Opis: Define access to document type / document action / role combinations.


Pomocy Define access to document type / document action / role combinations.


Plik:Grupy użytkowników - Document Action Access - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Lista odośników Lista odnośników oparta o tabelę Lista odnośników wskazuje listę wartości odnoszonych z danych tabeli. Listy odnośników zaludniają drop down list boxes in data entry screens AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

Opis: null


Pomocy null


Plik:Grupy użytkowników - Included roles - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.