Kategorie produktów (Okno ID-144)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Kategorie produktów

Opis: Zarządza kategoriami produktów

Pomocy: Definiuje grupy produktów. Grupy mogą zostać użyte przy tworzeniu cenników, określeniu marż oraz w celu łatwego przypisania parametrów księgowych produktom.TAB: Kategoria porduktu

Opis: Kategoria produktu


Pomocy Definiuje poszczególne grupowania produktów. Używane przy budowaniu cennika.


Plik:Kategorie produktów - Kategoria porduktu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Parent Product Category Parent Product Category null null M_Product_Category_Parent_ID
numeric(10)
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Zmienione przez użytkownika Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin % Planowana marża % Planowana marża % Planowana marża % dla projektu PlannedMargin
numeric NOT NULL
Number
Asset Group Grupa aktywa Grupa aktywa Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Color Kolor wydruku Kolor wydruku Kolor wydruku AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Księgowość

Opis: Ustawienia księgowości


Pomocy The Accounting Tab defines default accounting parameters. Any product that uses a product category can inherit its default accounting parameters.


Plik:Kategorie produktów - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda wyceny Metoda wyceny Metoda wyceny kosztu (standardowego, średniego). CostingMethod
character(1)
List
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1)
List
Product Asset Koszt wytworzenia produktów Koszt wytworzenia produktów Koszt wytworzenia produktów. Konto używane przy wycenie wartości produktu w inwentarzu. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Koszty wydziałowe bezpośrednie Koszty wydziałowe bezpośrednie Wskazuje konto używane do księgowania kosztów związanych z danym produktem. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Koszty sprzedaży Koszty sprzedaży Wskazuje konto używane przy księgowaniu kosztów związanych ze sprzedaża produktów/towarów. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Wariancja ceny zakupu Różnica pomiędzy standardowym kosztem a ceną zakupu. Wariancja ceny zakupu używana jest przy liczeniu kosztu standardowego. Pokazuje różnicę pomiędzy kosztem standardowym o ceną na zamówieniu własnym. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Przychód Różnica między kosztami a ceną na fakturze. Wskazjuje na różnicę między bieżącymi kosztami a sumą z faktury. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Otrzymany upust Kwota otrzymanego upustu Kwota otrzymanych zniżek mówi o kwotach otrzymanych zniżek i upustów od dostawców. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Przyznany upust Przyznany upust Kwota przyznanego upustu mówi o przyznanych zniżkach w fakturach sprzedaży P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Przychód ze sprzedaży produktów Przychód ze sprzedaży produktów Przychód ze sprzedaży produktów P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Copy Accounts Kopiuj konta Kopiuje i nadpisuje numery kont dla produktów tej kategorii Kopiowanie Kont powouje, że konta zdefinowane dla kategorii produktów zostaną przypisane do wszystkich produków tej kategorii. Processing
character(1)
Button
TAB: Przypisane produkty

Opis: Products assigned to Product Category


Pomocy null


Plik:Kategorie produktów - Przypisane produkty - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Wycofany Ten produkt nie jest już dostępny Wskazuje produkt, który nie jest wytwarzany Discontinued
character(1)
Yes-No
Product Type Typ produktu Typ produktu Typ produktu określa również konsekwencje księgowania. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Expense Type Typ koszu Typ zapisu kosztu. null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Zasób Zasób null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Featured in Web Store Promowany w sklepie WWW Jeżeli został wybrany, produkt jest wyświetlany w początkowym wyszukiwaniu lub kiedy nic w nim nie znaleziono. Na wystawie sklepu WWW, produkt jest pokazany na pierwszym pokazie lub kiedy wyszukiwanie nie przyniosło rezultatów. Aby był pokazany, musi mieć określoną cenę. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.