Import zamówień (Okno ID-281)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import zamówień

Opis: Import zamówień

Pomocy: Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions.TAB: Order

Opis: Import Orders


Pomocy You should supply the Document Type Name (or ID). The Document Type is on purpose not fully derived as it has too many consequences if it's wrong. The best way is to set the Document Type Name as a Constant in your Import File Format or as an imported field in the file.


Plik:Import zamówień - Order - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import Order Import zamówień Import zamówień null I_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Zamówienie obce Zamówienie obce Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Sales Order Line Pozycja zamówienia Pozycja zamówienia Identyfikuje pozycję w zamówieniu C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Nazwa typu dokumentu Nazwa typu dokumentu. null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Zasady dosaw Terminowość dostaw Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. DeliveryRule
character(1)
List
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Klucz terminu płatności Klucz terminu płatności null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Przewoźnik Sposób dostawy produktu Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Invoice To Wysłać do Adres, na jaki ma zostać wysłana faktura Adres, na jaki ma zostać wysłana faktura BillTo_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Adres 1 Adres lokalizacji Adres lokalizacji jednostki. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adres 2 Adres lokalizacji Dodatkowy adres jednostki. Używany przy lokalizacji budynków, numerze mieszkania oraz daje inne podobne informacje. Address2
character varying(60)
String
City Miasto Miasto Miasto danego kraju lub region City
character varying(60)
String
ZIP Kod pocztowy Kod pocztowy Kod pocztowy lub kod adresu jednostki Postal
character varying(10)
String
Region Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu wydrukowana na dokumencie. RegionName
character varying(60)
String
Region Województwo Województwo, stan lub region kraju Region definuje unikalne obszary dla kraju. Regionami moga być np. województwa lub stany C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code Kod ISO kraju Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Szczególy na stronie: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Nazwa kontaktu Nazwa kontaktu do kontrahenta null ContactName
character varying(60)
String
Phone Telefon Numer telefonu Numer telefonu Phone
character varying(40)
String
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Date Ordered Data zamównienia Data zamówienia Data zamówienia DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Klucz produktu Twórz listę wyłącznie dla danej wartości produktu (można użyć %) null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Nazwa opłaty Nazwa opłaty null ChargeName
character varying(60)
String
SKU Numer magazynowy Numer magazynowy Wskazuje numer magazynowy użytkownika. Może być używany przez dodatkowe oznaczenie kodu paskowego lub przez swój własny symbol. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN Kod paskowy EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Ordered Quantity Zamówiona ilość Zamówiona ilość Zamówiona ilość produktów. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Cena jednostowa Cena rzeczywista Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Pozycja opisu Pozycja opisu null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Podatek Skrót nazwy podatku drukowany na dokumentach Skrót nazwy podatku drukowany na dokumentach TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Kwota podatku Kwota podatku na dokumencie. Całkowita kwota podatku na dokumencie. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Order Source Key Order Source Key null null C_OrderSourceValue
character varying(40)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Orders Import Orders Import Orders The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data.

Note that only Prepare and Complete are valid document actions.

Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.