Termék költségelemei (Aablak ID-344)

Innen: iDempiere huAablak: Termék költségelemei

Leírás: Termék költségelemek beállítása

Segítség: Termék költségelemek beállításaTAB: Termék kiválasztása

Leírás: Termék kiválasztása


Segítség null


Fájl:Termék költségelemei - Termék kiválasztása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Keresési kulcs Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Megjegyzés/Súgó Megjegyzés vagy tipp A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Termékcsoport Termékcsoport Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Termék típusa Termék típusa A termék típusa könyvelési következményeket is meghatároz. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN VTSZ/EAN Vonalkód (VTSZ, ill. Európai Cikkszám - EAN). Használja ezt a mezőt a vonalkód megadásához, a következő formátumban (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, és Pharmacode). UPC
character varying(30)
String
SKU ME Mennyiség egység Az ME jelöli a felhasználó által megadott mennyiség egységet. Ez használható további vonalkód kiegészítéshez, az Ön rendszere szerint. SKU
character varying(30)
String
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Készletezés A költséghely készletezi ezt a terméket. A Készletezés jelölőnégyzet mutatja, hogy a terméket ez a költséghely készletezi. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Vállalati üzletkötő Beszerző, vagy ügyintéző A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Termék költségelemei

Leírás: Termék költségelemek beállítása


Segítség null


Fájl:Termék költségelemei - Termék költségelemei - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Költség típus Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Költség módszer Megjeleníti a költségvezetési módot. A költség modell bemutatja, hogyan kerül a költség kalkulálásra (önköltség, átlagköltség, Lifo, FoFo). Az alapvető költség modellt főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategoriában lehet felülbírálni. A költség modell nem üzközhet a (termékkategoriákban meghatározott) termékmozgással összefüggő szabályokkal. CostingMethod
null
List
Current Cost Price Jelenlegi önköltségi ár Jelenleg alkalmazott önköltségi ár null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Tervezett önköltségi ár null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Százalék Százalék A Százalék jelöli az alkalmazott mértéket. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Jelenegi mennyiség Jelenegi mennyiség null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Összesen Összesen Minden érték összege CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Összes mennyiség Teljes mennyiség A mennyiségek összege CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

Leírás: Show movement of cost by transaction


Segítség null


Fájl:Termék költségelemei - Cost Movement - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Költség típus Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Költség részletek Részletes költség információk null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric
Quantity
Amount Összeg Összeg Összeg Amt
numeric
Amount
Delta Amount Különb. összege Eltérés összege null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Különb. mennyiség Eltérés mennyisége null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Move Line Mozgatás sora A készlet mozgás dokumentumának sora. A Mozgatás sora jelöli a készletmozgással kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Készlet sor Készlettel kapcsolatos dokumentum egy sora A Készlet sor jelöli a készlettel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Termelés sora A dokumentum sor a termeléshez kapcsolódóan. A Termelés sora jelöli a termeléssel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Projekt felhasználás Projekt felhasználás (eszköz és humán igény) A felhasználások projekthez kapcsolása a "Projekthez rendelés" folyamaton keresztül történik. Rendelhet hozzá bevételezéseket, idő- és egyéb ráfordításokat, vagy készletet. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Beszerzési rendelés sora Beszerzési rendelés sora A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Költségek részletezése

Leírás: Termék költség részleteinek megtekintése


Segítség null


Fájl:Termék költségelemei - Költségek részletezése - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Ár Ár Termék vagy szolgáltatás ára. Price
null
Amount
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Összeg Összeg Összeg Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Különb. mennyiség Eltérés mennyisége null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Különb. összege Eltérés összege null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Beszerzési rendelés sora Beszerzési rendelés sora A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Mozgatás sora A készlet mozgás dokumentumának sora. A Mozgatás sora jelöli a készletmozgással kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Készlet sor Készlettel kapcsolatos dokumentum egy sora A Készlet sor jelöli a készlettel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Projekt felhasználás Projekt felhasználás (eszköz és humán igény) A felhasználások projekthez kapcsolása a "Projekthez rendelés" folyamaton keresztül történik. Rendelhet hozzá bevételezéseket, idő- és egyéb ráfordításokat, vagy készletet. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Termelés sora A dokumentum sor a termeléshez kapcsolódóan. A Termelés sora jelöli a termeléssel kapcsolatos tranzakciós dokumentum sorát. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Értékesítési tranzakció Ez egy értékesítési tranzakció. Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Jelenlegi önköltségi ár Jelenleg alkalmazott önköltségi ár null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Jelenegi mennyiség Jelenegi mennyiség null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Összesen Összesen Minden érték összege CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Összes mennyiség Teljes mennyiség A mennyiségek összege CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Költségvezetés

Leírás: Költségek rendezése Lifo/Fifo szerint


Segítség Vegye figyelembe, hogy a kötégvezetési adatok nem minden esetben egyeznek meg a tlnyleges termékmozgáshoz köthető költséggel, mivel figyelembe kell venni a költségszinteket és a raktári sorrendeket.


Fájl:Termék költségelemei - Költségvezetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Költség típus Költség típus (pl. tény, terv, jövőbeli) Többféle költségtípus határozható meg. A főkönyvi könyveléshez kiválasztott költség típus a könyvelésben kerül alkalmazásra. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Jelenlegi önköltségi ár Jelenleg alkalmazott önköltségi ár null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Jelenegi mennyiség Jelenegi mennyiség null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.