Σχέση Συναλλασσόμενου (παράθυρο ID-313)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Σχέση Συναλλασσόμενου

περιγραφή: Συντήρηση των Σχέσεων με τους Συναλλασσόμενους

Βοήθεια: Η Σχέση Συναλλασσόμενου επιτρέπει την συντήρηση κανόνων Σχέσεων Τρίτων: ποιος λαμβάνει τιμολόγια για απεσταλμένα είδη ή πληρώνει τα τιμολόγια.TAB: Relation

περιγραφή: Business Partner Relation


Βοήθεια Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. If the Location of the Business partner is not defined, the rule applies to all location of that Business Partner


Αρχείο:Σχέση Συναλλασσόμενου - Relation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Partner Relation Partner Relation Business Partner Relation Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. C_BP_Relation_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Partner Related Partner Related Business Partner The related Business Partner Acts on behalf of the Business Partner - example the Related Partner pays invoices of the Business Partner - or we pay to the Related Partner for invoices received from the Business Partner C_BPartnerRelation_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Related Partner Location Related Partner Location Location of the related Business Partner null C_BPartnerRelation_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ship Address Ship Address Business Partner Shipment Address If the Ship Address is selected, the location is used to ship goods to a customer or receive goods from a vendor. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Invoice Address Business Partner Invoice/Bill Address If the Invoice Address is selected, the location is used to send invoices to a customer or receive invoices from a vendor. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Pay-From Address Business Partner pays from that address and we'll send dunning letters there If the Pay-From Address is selected, this location is the address the Business Partner pays from and where dunning letters will be sent to. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Remit-To Address Business Partner payment address If the Remit-To Address is selected, the location is used to send payments to the vendor. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.