Workflow Activities (all) (Vindue ID-298)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Workflow Activities (all)

Beskrivelse: Monitor all Workflow activities

Hjælp: Maintain all Workflow activitiesTAB: Activity

Beskrivelse: Workflow Activities


Hjælp The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance


Fil:Workflow Activities (all) - Activity - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Workflow Process Actual Workflow Process Instance Instance of a workflow execution AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
numeric(10)
Integer
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Workflow State State of the execution of the workflow null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity Manage Workflow Activity Update or stop Workflow Activity Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Workflow Activity Workflow Activity The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.