Message (Vindue ID-104)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Message

Beskrivelse: Maintain Information and Error Messages

Hjælp: The Message Window defines the Message Text and Message Tips for each system generated message. It is for System Admin use only.TAB: Meddelelse

Beskrivelse: Informations-, fejl- og menumeddelelser


Hjælp Her vises fejlmeddelelsestekst og menumeddelelser.


Fil:Message - Meddelelse - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Message Type Meddelelsestype Type af meddelelse (information, menu eller fejl) Her angives typen af meddelelse. Gyldige typer er Information, Menu og Fejl. MsgType
character(1) NOT NULL
List
Message Text Meddelelsestekst Tekstmeddelelse vedr. information, menu eller fejl Her angives den meddelelse, der vises. MsgText
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message Tip Meddelelsestip Supplerende vejledning eller hjælptekst til meddelelsen Her defineres supplerende hjælptekster eller oplysninger om meddelelsen. MsgTip
character varying(2000)
Text
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Message - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Meddelelse Systemmeddelelse Informations- og fejlmeddelelser AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Message Text Meddelelsestekst Tekstmeddelelse vedr. information, menu eller fejl Her angives den meddelelse, der vises. MsgText
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message Tip Meddelelsestip Supplerende vejledning eller hjælptekst til meddelelsen Her defineres supplerende hjælptekster eller oplysninger om meddelelsen. MsgTip
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.