Partner Relation (прозорец ID-313)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Partner Relation

описание: Поддържка на връзки между партньори

помощ: Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices.TAB: Връзка

описание: Връзка бизнес партньор


помощ Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. If the Location of the Business partner is not defined, the rule applies to all location of that Business Partner


Файл:Partner Relation - Връзка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Partner Relation Отношение партньор Отношение с партньор Връзката с партньор позволява поддържането на правила за отношения с Трети страни: кой получава фактурите за дадени експедиции или плаща за фактурите. C_BP_Relation_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Partner Related Partner Related Business Partner The related Business Partner Acts on behalf of the Business Partner - example the Related Partner pays invoices of the Business Partner - or we pay to the Related Partner for invoices received from the Business Partner C_BPartnerRelation_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Related Partner Location Related Partner Location Location of the related Business Partner null C_BPartnerRelation_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ship Address Адрес за доставка Адрес за доставки на партньора If the Ship Address is selected, the location is used to ship goods to a customer or receive goods from a vendor. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Адрес за фактури Адрес за фактури The Bill to Address checkbox indicates if this location is the Bill to Address for this Business Partner IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Обратен адрес Обратен адрес на партньора (исползва се за сообщения) If the Pay-From Address is selected, this location is the address the Business Partner pays from and where dunning letters will be sent to. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Адрес за плащания Адрес за плащания на партньора If the Remit-To Address is selected, the location is used to send payments to the vendor. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.