Шаблон:Партньор (прозорец ID-123 V1.0.0)

От iDempiere bg
Направо към:навигация, търсенепрозорец: Партньор

описание: Поддържане делови партньори

помощ: The Business Partner window allows you do define any party with whom you transact. This includes customers, vendors and employees. Prior to entering or importing products, you must define your vendors. Prior to generating Orders you must define your customers. This window holds all information about your business partner and the values entered will be used to generate all document transactionsTAB: Партньор

описание: Партньор


помощ The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.


Файл:Партньор - Партньор - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee Служител Дали партньора е служител The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting Поздрав Обръщение The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Наименование 2 Допълнително наименование null Name2
character varying(60)
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Обобщаване Обобщаване A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Кредитно състояние Кредитно състояние на партньора Управлението на кредита е неактивно, ако кредитното състояние е 'Няма проверка на кредита', 'Кредита е спрян' или ако кредитния лимит е 0. Ако е активен, състоянието автоматично се настройва 'Задържане на кредита', ако Общия отворен баланс (включително и дейностите на доставчика) е по-висок от кредитния лимит. Настройва се на 'Наблюдение на кредита', ако е над 90% от кредитния лимит и 'ОК за кредит' в останалите случаи. SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Неплатени док. Обща сума на задължения по документи в първичната валута на осчетоводяване The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Данъчно ID Данъчна идентификация Това поле посочва юридическия идентификационен номер на Лицето. TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Освободен от данъци Освободен от данък продажби If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Tax Group null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S D-U-N-S Dun Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Референтен номер Вашият номер при бизнес партньора ви The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. NAICS
character(6)
String
Rating Класификация Класификация на партньора The Rating is used to differentiate the importance Rating
character(1)
String
Business Partner Group Група партньори Група на партньора Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Език Езика за този партньор, ако е включена настройката 'Много-Езиков' The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
URL Уеб адрес Уеб адрес Това поле дефинира адреса на партньора в интернет. URL
character varying(120)
URL
Prospect Активно предлагане Активно предлагане (но още не е клиент) The Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization Свързана организация Свързаване на партньор с Организация If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction.

If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization.

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value Очаквани постъпления Общи прогнозни постъпления The Potential Life Time Value is the anticipated revenue in primary accounting currency to be generated by the Business Partner. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Реални постъпления Обща сума на реалните постъпления от този партньор The Actual Life Time Value is the recorded revenue in primary accounting currency generated by the Business Partner. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Стойност на придобиване Стойност на придобиване The Acquisition Cost identifies the cost associated with making this prospect a customer. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Брой служители Брой служители Indicates the number of employees for this Business Partner. This field displays only for Prospects. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Дял Дял от бизнеса на клиента като процент The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Обем на продажбите Общ обем на продажбите в хиляди за съответната валута The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Първа продажба Ден на първата продажба The First Sale Date identifies the date of the first sale to this Business Partner FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Клиент

описание: Дефинира параметрите на клиент


помощ The Customer Tab defines a Business Partner who is a customer of this organization. If the Customer check box is selected then the necessary fields will display.


Файл:Партньор - Клиент - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Клиент Показва че този партньор е клиент The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies Брой копия Брой копия The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule Правила фактуриране Правилото, по което ще се фактурира проекта The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule Фактурен календар План-програма за генериране на Фактурите The Invoice Schedule identifies the frequency used when generating invoices. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule Правила за доставка Правила за доставка The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via Доставка чрез Как се осъществява доставката The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List Ценова листа Уникален идентификатор на дадена ценова листа Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema Схема на отстъпки Схема на отстъпката After calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % Пропорц. отстъпка % Пропорционална отстъпка в % null FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule Правила за плащане Как плащате фактурата The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1)
List
Payment Term Срок на плащане Определя начина на плащане за тази сделка Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative Търговски представител Търговски представител или Агент на компания The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning Събиране на дългове Правила за събиране на вземания по стари фактури The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Връзка с поръчка Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. POReference
character varying(20)
String
Discount Printed Печат на отстъпките Отпечатване на отстъпката във фактурата и поръчката The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description Описание на поръчката Стандартно описание на поръчката за този клиент The Order Description identifies the standard description to use on orders for this Customer. SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format Формат на Печата на фактурата Формат на Печата за фактурите You need to define a Print Format to print the document. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % Мин. престой рафт % Минимален престой на рафта в проценти, базиран на Гаранционния срок на инстанцията на продукта Miminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit Кредитен Лимит Кредитен лимит The Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account' in primary accounting currency. If the Credit Limit is 0, no ckeck is performed. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used Използван кредит Използван кредит The Credit Used indicates the total amount of open or unpaid invoices in primary accounting currency for the Business Partner. Credit Management is based on the Total Open Amount, which includes Vendor activities. SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: Счетоводство за клиенти

описание: Дефинира осчетоводяването на клиентите


помощ The Customer Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on an accounts receivable transaction.


Файл:Партньор - Счетоводство за клиенти - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Customer Receivables Account for Customer Receivables The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Предплащане Сметка за предплащане The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Доставчик

описание: Дефинира параметрите на доставчик


помощ The Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor for this Organization. If the Vendor check box is selected the necessary fields will display.


Файл:Партньор - Доставчик - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Доставчик Indicates if this Business Partner is a Vendor The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Търговски представител Посочва дали партньора е търговски представител или агент на компания The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Правила за плащане Възможност за избор на правило за плащане на покупките The Payment Rule indicates the method of purchase payment. PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term Поръчка - Срок на плащане Срок за плащане на поръчката Това поле показва условията (по отношение на срока) за плащане, които ще бъдат приложени, когато този ордер за поръчка се преобразува във фактура. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist Продажна ценова листа Ценовата листа, използвана от партньора Identifies the price list used by a Vendor for products purchased by this organization. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Поръчки/Схема отстъпки Схема за изчисляване на търговската отстъпка за покупки в проценти null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: Счетоводство за доставчици

описание: Дефинира осчетоводяването на доставчиците


помощ The Vendor Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced in an accounts payable transaction.


Файл:Партньор - Счетоводство за доставчици - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Счетоводна схема Правила по които се води счетоводството An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability Касиер Сметка за касиера The Vendor Liablility account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability Vendor Service Liability Account for Vender Service Liability The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment Продавач –предварителни продажби? Account for Vendor Prepayments The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Служител

описание: Дефинира параметрите на служител


помощ The Employee Tab defines a Business Partner who is an Employee of this organization. If the Employee is also a Sales Representative then the check box should be selected.


Файл:Партньор - Служител - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Код Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Служител Дали партньора е служител The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Търговски представител Посочва дали партньора е търговски представител или агент на компания The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Счетоводство за служители

описание: Дефинира осчетоводяването на служителите


помощ The Employee Accounting Tab defines the default accounts to use when this business partner is referenced on a expense reimbursement.


Файл:Партньор - Счетоводство за служители - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Банкова сметка

описание: Дефинира банкова сметка


помощ The Define Bank Account Tab defines the banking information for this business partner. This data is used for processing payments and remittances.


Файл:Партньор - Банкова сметка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH ACH Automatic Clearing House The ACH checkbox indicatse if this Bank Account accepts ACH transactions. IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Account Usage Business Partner Bank Account usage Determines how the bank account is used. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank Банка Банка The Bank is a unique identifier of a Bank for this Organization or for a Business Partner with whom this Organization transacts. C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type Тип на банковата сметка Тип на банковата сметка The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as. BankAccountType
character(1)
List
Routing No Номер ABA Bank Routing Number The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Номер на сметката Номер на сметката The Account Number indicates the Number assigned to this bank account. AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card Кредитна карта Кредитна карта The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment. CreditCardType
character(1)
List
Number Номер Номер на кредитната карта The Credit Card number indicates the number on the credit card, without blanks or spaces. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Код на кредитната карта Проверочнен код на картата (AMEX 4 цифри в началото; MC,Visa 3 цифри в края) The Credit Card Verification indicates the verification code on the credit card (AMEX 4 digits on front; MC,Visa 3 digits back) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Краен месец Последен месец на валидност на кредитната карта The Expiry Month indicates the expiry month for this credit card. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Крайна година Крайна година на валидност на кредитната карта The Expiry Year indicates the expiry year for this credit card. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Сметка Име Име на кретитната карта или на притежателя на сметката The Name of the Credit Card or Account holder. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Адрес Адрес на притежателя на кредитната карта или сметката The Street Address of the Credit Card or Account holder. A_Street
character varying(60)
String
Account City Сметка Град Град или Кредитна карта или Притежател на сметка The Account City indicates the City of the Credit Card or Account holder A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Пощенски код Пощенски код на притежателя на кредитната карта или сметката The Zip Code of the Credit Card or Account Holder. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Щат Щат (регион), на кредитната карта или притежателя на сметката The State of the Credit Card or Account holder A_State
character varying(40)
String
Account Country Държава счет. Държава за която се отнася осчетоводяването Account Country Name A_Country
character varying(40)
String
Driver License Шофьорска книжка Шофьорска книжка The Driver's License being used as identification. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No No соц. осигуровка Платежна идентификация - No на социална осигуровка The Social Security number being used as identification. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Ел. поща Ел. поща Това поле показва адресът за ел. поща свързан с кредитна карта на картодържател. A_EMail
character varying(60)
String
Address verified Адресът е проверен Адресът е проверен The Address Verified indicates if the address has been verified by the Credit Card Company. R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified Проверено Пощенския код е потвърден The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company. R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: Местоположение

описание: Дефинира местоположение


помощ The Location Tab defines the physical location of a business partner. A business partner may have multiple location records.


Файл:Партньор - Местоположение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Адрес Местоположение или адрес The Location / Address field defines the location of an entity. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone Телефон Идентифицира телефонен номер The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Втори телефон Втори телефон The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. Phone2
character varying(40)
String
Fax Факс Факс The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
ISDN Модем Модем The ISDN identifies a ISDN or Modem line number. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address Адрес за доставка Адрес за доставки на партньора If the Ship Address is selected, the location is used to ship goods to a customer or receive goods from a vendor. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Адрес за фактури Адрес за фактури The Bill to Address checkbox indicates if this location is the Bill to Address for this Business Partner IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Обратен адрес Обратен адрес на партньора (исползва се за сообщения) If the Pay-From Address is selected, this location is the address the Business Partner pays from and where dunning letters will be sent to. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Адрес за плащания Адрес за плащания на партньора If the Remit-To Address is selected, the location is used to send payments to the vendor. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Регион за продажби Регион покриван при продажби The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: Контакт (потребител)

описание: Поддържане на потребители на системата - вътрешни или партньори за контакт


помощ The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact


Файл:Партньор - Контакт (потребител) - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Партньор Партньор Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name Наименование Не повече от 60 знака The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Описание Описание (не повече 255 символа) A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comments Коментари Коментар или допънителна информация The Comments field allows for free form entry of additional information. Comments
character varying(2000)
Text
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address Ел. поща Адрес за ел. поща The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. EMail
character varying(60)
String
Password Парола Password of any length (case sensitive) The Password for this User. Passwords are required to identify authorized users. For Adempiere Users, you can change the password via the Process "Reset Password". Password
character varying(1024)
String
Greeting Поздрав Обръщение The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Адрес партньор Идентифицира (до кого) адреса за този партньор The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Титла Титла, с която става обръщането към контакта The Title indicates the name that an entity is referred to as. Title
character varying(40)
String
Birthday Birthday Birthday or Anniversary day Birthday or Anniversary day Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Телефон Идентифицира телефонен номер The Phone field identifies a telephone number Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Втори телефон Втори телефон The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. Phone2
character varying(40)
String
Fax Факс Факс The Fax identifies a facsimile number for this Business Partner or Location Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Длъжност Изпълнявана длъжност null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/concat has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify Ел. поща потвържд. Дата на потвърждаване на адреса за електронна поща null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info Потвържд. инфо Информация за потвърждаването на адреса за електронна поща The field contains additional information how the EMail Address has been verified EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact Последен контакт Дата на последния контакт The Last Contact indicates the date that this Business Partner Contact was last contacted. LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result Последен резултат Резултат от последния контакт The Last Result identifies the result of the last contact made. LastResult
character varying(255)
String
TAB: Достъп на партньора

описание: Достъп на потребителя/контакта към информацията и ресурсите на партньора


помощ Ако на потребителско ниво не е даден "пълен достъп до партньора" той трябва изрично се даде тук.


Файл:Партньор - Достъп на партньора - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Тип достъп Тип на достъпа за този потребител/контакт до информацията и ресурсите на партньора If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Тип на документа Логически тип на документа The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. DocBaseType
character(3)
List
Request Type Тип искане Тип искане (напр. питане, оплакване, ..) Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Интереси

описание: Област от интереси на партньора/контакта


помощ Областта от интереси може да бъде използвана за маркетингови кампании


Файл:Партньор - Интереси - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име име описание помощ спецификации
Client Фирма Фирма Фирма AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организация Подразделение на клиента An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Лице за контакт Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Област от интерес Област от интерес или тема Interest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns. R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активен Записа е активен Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Subscribe Date Date the contact actively subscribed Date the contact subcribe the interest area SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Opt-out Date Date the contact opted out If the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest Area OptOutDate
timestamp without time zone
Date
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.